Ohlédnutí

17. duben 2012 | 11.47 |

Kouzlo Velkého pátku

P4060056Je sice po velikonocích, ale já se vrátím k jednomu zázraku, který se může stát pouze na Velký pátek.
 Začalo to vlastně na Zelený čtvrtek, když kněžna Airin z Mistrovic uvařila svému rytíři čaj jelikož byl den, kdy měl každý pojíst něco zeleného, aby jeho příští dny byly jen šťastné. Snad jen proto, že byl Zelený čtvrtek velikonoční, zašla do hájku, utrhla tři snítky z mladé kopřivy a vložila je do hrnečku s čajem. – "Dnes je zázračný den a proto musíš vypít čaj s léčivou zelení," řekla svému rytíři a ten zvyklý matku kněžnu poslouchat přiložil šálek k ústům a napil se. Kopřivy nezkrotila horká voda čaje, kopřivy spálily ústa mladému rytíři tak, že se už šálku nedotkl.
 Ani jeden ani druhý nepátrali po tom, proč se tak stalo, vždyť jindy takový čaj pijí bez obtíží. Stalo se totiž to, že matka kněžna aniž by tušila hledajíc cosi zeleného vešla do hájenství Černé vědmy Machnínské a tam jí odcizila tři snítky kopřiv. V žádném jiném případě by to ani jednomu, ani druhému nevadilo, jenže byl Zelený čtvrtek! – Černá vědma Machnínská přísahala pomstu a už věděla jak se pomstít, aby zasáhla malého rytíře co nejcitlivěji.P4060053
 V odpoledních hodinách se měl rytíř Véna sejít s mladičkou kněžnou Aňou z Hájí. Domlouvali se přes vanoucí vítr, ale ten jim spojení v ten nešťastný den nedal a tak Véna smutně hleděl na vánkem se pohybující jehnědy lísky a smutnil.
 Kolem panství na tmavém koni jela dívčina, hleděla do zahrady a její smích se rozléhal kolem. Projela a za ní její služebná a zlověstní smích pokračoval..
 Když bylo smutku víc jak dost, zjevili se tři poslové a oznámili rytíři Vénovi, že kněžna Aňa je uvězněná na Machnínském panství jako ta nejposlednější z posledních a musí těžce pracovat u koní. Přidělená práce byla víc jak těžká a vysvobození se mohlo konat jen tehdy, když rytíř Véna přejde sedmero pastvin, sedmero potoků, sedmero strání a ani se otočí, aniž promluví, nepije, nejí a jen tehdy může maličkou kněžnu Aňu vysvobodit a prožít s ní svátky jara.
P4060064 Rytíř Véna sebral svou družinu a vydali se pastvinami, tam na ně čekalo poselství s rozkazem od černé vědmy. – "Kněžnu Aňu můžeš vysvobodit jen tehdy, když jako doprovod sebou vezmeš jen příslušníky svého rodu, jinak nikoho. Družina se tedy rozdělila a  Vénou doprovázeli jen příslušníci jeho rodu.
 Všichni tři mlčky procházeli pastvinami, přecházeli potoky, procházeli roklemi a ani jeden z nich se neotočil, Jdou všichni mlčky a když  procházejí poslední ze sedmi roklí, kde dole čekal malý potůček a břehy rokle byly mokré, kluzké.

Rytíř Véna se zachytil větve stromu, která se mu jako pomoc nabízela, ale jakmile se na ni spolehnul, odlomila se od stromu a rytíř letěl dolů, aby se zastavil o ostré kameny, které jej zranily na paži a zádech. – Nevyřikl ne proto, že to bylo zakázané, ale proto, že jeho leknutí a bolest byla velká. – Nejstarší z jeho rodu ve strachu o zdraví svého svěřence, porušil zákaz: - "Nestalo se vám pane nic?"

 První chyba a hned následovala druhá, Rytíř Véna si sedl na bidla z ohrady pro koně a uklidnil svého průvodce tím, že je pořádku a aby to dokázal, vzal silnou kyj a zamával jí nad svou hlavou.
 Z lesa vyjela černá vědma a její smích se rozléhal kolem, všem bylo jasné, že maladičkou kněžnu Aňu ztratili.
 Smutný byl návrat, smutný byl celý ten, kdy se ostatním na  Velký pátek otvírají poklady, kdy se plní čistá přání čistých lidí, kdy se zlo rozmělní a promění v dobro. Na Bílou sobotu aniž by někdo někoho zachraňoval, objevila se mladičká kněžna Aňa na panství Hornosuchém, kde smutnil rytíř Véna. Otevřely se poklady a jeho pokladem těchto dnů byla právě  Aňa a velké přání Aňi bylo, setkat se s rytířem Vénou a proti těmto přáním neměla Černá vědma Machnínská pražádné moci.
 Zlé kouzlo bylo zlomené.
P4060066P4060067
P4060068
P4060070
P4060069
P4060072
P4060073P4060058
P4060052
KOuzlo bylo zlomené
P4070081

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Ohlédnutí newold®blbne.cz 17. 04. 2012 - 12:30
RE(2x): Ohlédnutí inenaso 18. 04. 2012 - 07:16
RE: Ohlédnutí zdenka"ren" 17. 04. 2012 - 18:04
RE(2x): Ohlédnutí inenaso 18. 04. 2012 - 07:18
RE: Ohlédnutí adil 18. 04. 2012 - 08:20
RE(2x): Ohlédnutí inenaso 18. 04. 2012 - 12:52
RE: Ohlédnutí jarmila 18. 04. 2012 - 13:46
RE(2x): Ohlédnutí inenaso 19. 04. 2012 - 07:22