Skřivani

19. duben 2011 | 08.29 |

P4170049Vzpomínku u mne dokáže vyvolat lecos, vůně, šumění stromů, ale tuhle vyvolal skřivánek, který vysoko nad námi zpíval svou píseň jara a namlouvání. Jdeme loukou tedy já, Danek běží přede mnou, občas se zastaví a začmuchá, a by si přečetl to, co mu tam kdosi napsal, občas chvíli hrabe, to ucítil myšku a já se dívám nahoru do čisté dnes oblohy, ještě je zima, mrazík v noci přizdobil trávu šedivákem, ale sluníčko ho rychle snídá a tak na místech, kam jeho paprsky dopadly, už je tráva  jen jako-by rosou pokropená.

  Sázeli jsme brambory, jsem holka ze selského. Tatínek skládal pytle s očky z "fasuňku" na zem a skřivani nad námi trylkovali jak o závod. Zůstal chvilku stát s hlavou zdviženou, naslouchal  a díval se do azuru oblohy. - "Ani ho není vidět, ale co z toho hrdélka dokláže vyloudit, je to div." Řekla táta a najednou se podíval na mne. -"Jestlipak víš, jak se skřivan dostal na svět?" Samozřejmě jsem to nevěděla, a tak mi to prozradil a já to prozradila nejen svým dětem nejen svým vnoučatům, ale kde komu, kdo chtěl naslouchat. Teď to prozradím i vám i když už dnes vím, že to tatínek zřejmě někde četl, ale já to mám od něho a stále tenhle příběh bude jen a jen jeho!

To bylo v době, když ještě chodil Pán Bůh po světě se Svatým Petrem, šli jednou kolem pole, kde sedláček oral s jedním koníčkem a pot z něo jen lil. Svatý Petr povídá. "Bože, podívej se jak ten člověk dře na tom svém poli, jak z něho pot stéká a on jde krok za krokem v brázdě, která voní zemí a jeho kůň stejně tak s hlavou sklopenou pomalu kráčí před pluhem. Nemohl  bys pro ně něco udělat?"P4170054

  Bůh se zadíval na sedláka a potom se shýbl vzal do ruky hroudu země aby ji vyhodil  vysoko nad hlavu. Hrouda se změnila ve skřivana a ten začal okamžitě nádherně zpívat nad sedáčkovou hlavou, ten se na chvíli ve své lopotě zastavil, zdvihl hlavu, usmál se a jeho práce se rázem změnila na radost. Od té doby skřivani zpívali lidem na polích a lukách, aby jim při  té pocitvé práci bylo veseleji. Nevím komu zpívá skřivan za naší zahradou, když tam pocitvě nikdo nepracuje, když se pole změnila na louky, které jsou píše na obtíž, jelikož se musí posekat dvakarát do roka, a seno v balíkách tam zůstává, on ho totiž nikdo nepotřebuje, ale musí to tak být, jinak by nebyly dotace!

  To mne sice dost mrzí, ale nenadělám nic, jsem prostě stará a dnešnímu světu nerozumím a tak raději půjdu za dvojící svatých dál. - Svatý Petr s Pánem Bohem šli a na mezi se válel chasník, statný, hezký, svalnatý a koukal jen tak "pánubohu" do oken. - "Podívej se Bože, jaký statný chasník a on se tu bez užitku  jen válí na té mezi a ničeho nedělá.

Co bychom pro něho mohli udělat my, aby se to změnilo? Bůh se smál, sehul se a nabral hrst písku na cestě a hodil ji na chasníka. Ten se v okamžení posadil a začal se drbat po celém  těle, písek se totiž změnil na vši. - S pousmáním šla dvojice dál až k louce, kde obrcela seno pěkná dívčina, zpívala si až se to kolem rozléhalo a tu to Petrovi nedalo a zeptal se: - "Čím bychom odměnili tuhle pracovitou dívčinu". Bůh se vůbec nerozmýšlel a řekl. "Tu dám tomu chasníkovi za ženu." Svatý Petr se zděšeně podíval na svého průvodce a řekl: - "Proč jí chceš potrestat takovým lenochem, když sedláka si odměnil skřivaním zpěvem, chaníka potrestal tím, že ho teď žerou vši a jí bys chtěl potrestat tím budižkničemu?"P4170092

  Bůh se usmál: - "Kdepák potrestal. Podívej se jak je rázná, ona si s ním poradí a on kdyby  jí neměl, sežrali by ho ty vši."

  Tatínek dopovídal, skřívan nad námi zpíval a já vzala košík, nabrala očka brambor a táta zapřahl koně, aby vyoral první brázdu, kam jsme s maminkou a sestrou kladly brambory pro příští úrodu. Krok -  brambora, krok -brambora a skřival nám k tomu prozpěvoval.  

P4170090

P4170113

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Skřivani zjihu 19. 04. 2011 - 10:22
RE(2x): Skřivani inenaso 20. 04. 2011 - 15:56
RE: Skřivani ella* 19. 04. 2011 - 11:43
RE(2x): Skřivani inenaso 20. 04. 2011 - 15:57
RE: Skřivani mi-lada 19. 04. 2011 - 21:54
RE(2x): Skřivani inenaso 20. 04. 2011 - 15:58
RE: Skřivani adil 20. 04. 2011 - 13:42
RE(2x): Skřivani inenaso 20. 04. 2011 - 15:59
RE: Skřivani jája 29. 04. 2011 - 21:26