Klokočským lesem

24. leden 2011 | 20.31 |
› 

Chráněné území Rečkov bylo vyhlášeno v roce 1949 pro ochranu mokřad a rozkládalo  se na výměře 3,45 ha. V roce 2010 došlo ke změně a byly  vyhlášeny nové územní hranice a mokřady se staly přírodní národní památkou, která dnes zabírá 26 ha. Vyskytuje se tu v honém počtu popelivka sibiřská, vrkoč bažinný, kruštík bahenní a jiné. Nic z toho jsme ovšem nemohli vidět, jelikož je leden a rostlinky ještě "spí" snad jen rákos, kterým mokřady zarůstají k nevelké radosti ochranářů o sobě dává vědět . Kvůli němu se místo musí kosit ručně.  

043

Jdeme lesem, na pravé straně stráň s duby, které mají pod sebou nastláno listí, na druhé straně mokřady, kde hojně roste olše.

045

Je zima, tak se nic moc nevidí, všechno je černobílé.

046

Zbytky sněhu, holé stromy, nebo zbylé listí buků na nich.

048

Území se rozkládá v nivě Rokytky, která není regulovaná a je napájená z mnoha pramenů nejznámější je Klokočka,  proto Klokočský les. Potok Rokytka se využívá jako zdroj pitné vody

050

051

053

054

Tak už je jasné, kam jsme zatím došli.

056

057

Až neuvěřitelně zelené rostlinky ve vodě oživily pohled na jinak jednotvárné mokřady.

064

Památník osvobození, na kterém jsou data. - 1914-1918-1938-1943-1945. Trochu jsme se zamysleli nad rokem 1943

067

Kaple u pramenu Klokočky. V 17století si člen z rodu Valdštějna uzdravil vodou z pramenu Klokočky  dnu. To se samozřejmě rozkřiklo a od té doby se stala Klokočka vyhledáovaným lázeňským místem. Na místě dnešní myslivny byl lázeňský dům.

V 18.století namísto dřevěné kaple byla postavena dnešní kaple, která je zasvěcena sv. Stapinovi, ochránci proti dně. Kaple byla vysvěcena v den sv. Prokopa a tak poutě na tato místa se nazývaly Prokopské.

072

Trochu jsme to prozkoumaly, trošku jsme se pokochali praminky, které vyvěrají ze země. Dívala jsem se na jemný píseček, který se čeřil a snad jsem čekala, kdy se z písku vynoří maličká rybička nebo nějaký potemníček. Ne, byla to jen  vodička, která se drala z podzemí ven na ten Boží svět.

075

A jdem dál, máme toho před sebou ještě moc a moc.

077

Celou cestu nás provází plot od obory Klokočka, v které žije daněk skvrnitý. Ovšem krom jedné srny, kterou jsme vyděsili jsme neviděli nikoho.

076

Takhle krásně je obora zabezpečena.  To byla cesta Klokočským lesem, my však pokračujem dál na Klášter Hradiště a naše konečná je v Mnichově Hradišti.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Klokočským lesem adil 25. 01. 2011 - 08:00
RE(2x): Klokočským lesem nena 25. 01. 2011 - 21:06
RE: Klokočským lesem mi-lada 25. 01. 2011 - 10:56
RE(2x): Klokočským lesem mi-lada 25. 01. 2011 - 10:57
RE(3x): Klokočským lesem nena 25. 01. 2011 - 21:03
RE: Klokočským lesem jarmila 25. 01. 2011 - 13:44
RE(2x): Klokočským lesem nena 25. 01. 2011 - 21:04
RE: Klokočským lesem speciallydoll 25. 01. 2011 - 16:13
RE(2x): Klokočským lesem nena 25. 01. 2011 - 21:05
RE: Klokočským lesem jája 30. 01. 2011 - 23:36
RE(2x): Klokočským lesem nena 31. 01. 2011 - 06:58